SÍDLO
Asociácia pre BOZP a OPP
Štúrova 6, 040 01 Košice

Regionálne centrum Banská Bystrica:
Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
Predseda asociácie: Juraj Uherek
Mobil: 0911 306 088
E-mail: juraj.uherek@gmail.com

Môžete nám písať…

Naša stránka sa mení s nami, ale možno ste nenašli to „pravé orechové“ pre vašu prácu. Napíšte nám svoj názor, požiadavku na nové témy alebo len tak s nami zdieľajte svoje myšlienky. Určite dostanete odpoveď a pokiaľ to bude možné radi vám vyhovieme.

Zdieľanie myšlienok a postojov neznamená len „LIKE“ na názor iných, chce to našu vlastnú odpoveď.

,,Najlepší spôsob ako predpovedať budúcnosť,

je tvoriť ju.”

Kontakt s asociáciou

Čo u nás nájdete?

Nájdete tu

  • informácie o problémoch a trendoch v BOZP A OPP,
  • názory členov na aktuálne ,
  • linky na zaujímavé stránky,
  • zoznamy aktuálnych predpisov
  • členskú zónu s mnohými službami (blog, balík technických noriem, publikácie, prednášky odborníkov, články…)

© Copyright - Asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi - 2016