SÍDLO
Asociácia pre BOZP a OPP
Štúrova 6, 040 01 Košic
E-mail: info@asociaciabozp.sk

Regionálne centrum Bratislava:
BE-SOFT a.s., Astrová 2, 821 01 Bratislava
Regionálne centrum Košice:
Štúrova 6, 040 01 Košice
tel.: +421 55 720 1610
fax: +421 55 720 1610
Regionálne centrum Banská Bystrica:
Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
Mobil: 0911 306 088

Môžete nám písať…

Naša stránka sa mení s nami, ale možno ste nenašli to “pravé orechové” pre vašu prácu. Napíšte nám svoj názor, požiadavku na nové témy alebo len tak s nami zdieľajte svoje myšlienky. Určite dostanete odpoveď a pokiaľ to bude možné radi vám vyhovieme.

Zdieľanie myšlienok a postojov neznamená len “LIKE” na názor iných, chce to našu vlastnú odpoveď.

,,Najlepší spôsob ako predpovedať budúcnosť, je tvoriť ju.”

Čo u nás nájdete?

Nájdete tu

  • informácie o problémoch a trendoch v BOZP A OPP,
  • názory členov na aktuálne ,
  • linky na zaujímavé stránky,
  • zoznamy aktuálnych predpisov
  • členskú zónu s mnohými službami (blog, balík technických noriem, publikácie, prednášky odborníkov, články…)
© Copyright - Asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi - 2016