Asociácia BOZP

 
 
Asociácia pre BOZP a OPP - Prezentácia [powerpoint]
Aktuality - novinky
Letné rady pre ochranu zdravia (pokožky) 20.07.2016
 
(Prepis našej udalosti na FB, kliknite na našu stránku a uvidíte aj obrázky a linky na zaujímavé odkazy: Leto na stavbách a otvorených pracoviskách - chráňte sa pred slnkom SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOZP A OPP·26. MÁJ 2016 Konečne sa môžeme s priateľmi rozprávať o dobrom počasí, pripravovať plány na letné chvíle pri vode, či len tak grilovať s priateľmi. Chladné počasie mierne ustupuje a slnko nám zohrieva vzduch. Aj na stavbách a všetkých vonkajších pracoviskách sa zvyšuje aktivita, veď mnohé práce sa v daždi vykonávať ani nedajú, prípadne sú menej efektívne alebo bezpečné... lenže, na pláži sa ľudia chránia proti spáleniu a nadmernému UV žiareniu. Ako je to na pracoviskách? Nedostatočné oblečenie a chýbajúce pokrývky hlavy Pozrime sa na pracoviská, ktoré sú vystavené slnečným lúčom a práce sa vykonávajú počas dlhého času cez deň. Medzi pracovníkov s najdlhšou expozíciou slnečného žiarenia je možné zaradiť stavbárov, pracovníkov údržby ciet alebo železníc, energetikov a mnohých iných. Ich vystavenie UV žiareniu je dnes intenzívnejšie a ochrana pred pôsobením slnečných lúčov je minimálna. Nemusíte dlho hľadať príklady nedostatočnej ochrany proti slnečnému žiareniu, len sa pozrite okolo seba na ulici, pozrite z okna kancelárie, kliknite si na pár fotiek na internete (zamestnávatelia takéto zábery považujú často za vhodné do katalógov, či na prezentáciu firmy). Na streche je viacej odrazových plôch, žiarenie môže byť intenzívnejšie Z výskumov v niektorých krajinách Európy vyplýva, že skoro 90% poškodení kože s vážnymi dôsledkami (rakovina kože) vzniká z dlhodobej alebo intenzívnej expozície slnečným lúčom. Zistenia HSE UK (Národný úrad bezpečnosti práce UK) poukazujú na alarmujúci stav, keď viac ako dve tretiny pracovníkov vo vonkajšom prostredí (vo všetkých oblastiach priemslu a poľnohospodárstva) sú vystavené neprimeranému riziku rakoviny kože. Napriek tomu, že takmer každý človek si pred pobytom na slnku pozorne natrie pokožku ochranným krémom, pred prácou sa na ochranu pokožky zabúda. Zamestnávateľ má poskytnúť ochranné prostriedky, medzi ktoré patria aj ochranné krémy, ale tu sa veľmi prejavuje pochopenie a dobrý prístup pracovníka. Veď ak sa ťažko sleduje používanie ochranných prostriedkov, ktoré sú viditeľné (prilby, rukavice, bezpečnostné postroje...), tak zisťovanie ochranných krémov je skoro nemožné. Pritom je pomerne ľahké poukázať na ohrozenie UV žiarením a tiež vytvoriť časový priestor na aplikáciu ochranných krémov. Detail poškodenia Nezabudnite na dôležitú vlastnosť prostredia! Pri práci v blízkosti vody, piesku, cementu, sklenených materiálov, reflexných plôch budete vystavení vyššej úrovni žiarenia (spomeňte si na pobyt v zimných horách...) Chráňte sa proti slnečnému žiareniu na pracovisku, poškodenie kože je veľmi nebezpečné! Ako je to bez krému... Takto pôsobí na pokožku slnečné žiarenie pokiaľ nie je chránená ochranným krémom. Prevencia ochrany proti slnečným lúčom je pomerne ľahká a finančne nenáročná, veď stačí vyrobiť informačné plagáty, upozornenia a pripraviť vhodné krémy. Tak nezabudnite... Ak pracujete vonku, alebo máte na starosti prácu svojich kolegov, myslite na tento tichý problém. Ochrana proti nemu patrí k najjednoduchším a najlacnejším - vyžaduje si len pozornosť a pochopenie. Ako pôsobí krém... Ak použijete ochranný krém, bude sa pokožka chrániť “odrazom” lúčov do prostredia. Vhodný krém pre vaše pracovné prostredie určite konzultujte s odborníkmi a nezabudnite: ochranný faktor 30 a viac! Ale hlavne! Pred prácou sa musíte natrieť na všetkých odkrytých častiach tela. Možno vám pomôže pripomenutie jednoduchých krokov pre ochranu pokožky pred slnečným žiarením: V práci používajte oblečenie, ktoré zakrýva čo najviac pokožky (hlavne prekrytie pliec a hlavy). Ochranný krém používajte s faktorom minimálne 30 a viac (nejdete na pláž, budete vystavení slnku oveľa viac). Používajte pokrývku hlavy, aj keď nemusíte nosiť ochrannú prilbu. na ochrannej prilbe je vhdoné mať aj prídavný šilt alebo kryt pliec. Používajte vhodné pracovné ochranné okuliare s vhodným UV filtrom (overte si ich parametre, cena a móda nemusia byť vhodné kritériá). Pracujte v tieni, prípadne si robte prestávky s pobytom v tieni, vždy, ak je to možné. Pokiaľ je možné nepracujte vystavení slnečným lúčom medzi 11 hodinou dopoludnia a 15 popoludní. Dodržiavajte pitný režim, vaše telo si bude vyžadovať viac tekutín ako obyčajne
Nájdete nás na Facebooku 20.07.2016
 
Pre priaznivcov facebbokových aktualít máme pripravené prekvapenie v podobe stránky Asociácie BOZP a OPP. Vďaka pribúdajúcim priaznivcom zverejňujeme zaujímavosti zo sveta, úvahy a komentáre k aktuálnym témam. Dajte nám LIKE a zapojte sa do skupiny aktívnych užívateľov výhod. Naša adresa na FB je taká istá ako názov združenia: Asociácia BOP a OPP, nájdete nás ľahko. Pre zaujímavosť uvádzame niektoré témy aj tu na našej stránke v odkazoch.
SAFETY a FIRE info 20.07.2016
 
Pre všetkých záujemcov o prísun čerstvých informácií v oblasti BOZP a OPP máme dobrú správu: Od 1:7:2016 sme začali posielať info list pre členov asociácie, v ktorom Vás budeme informovať o dianí na SLovensku a v EU, o pripravovaných podujatiach, legislatívnych zmenách a necháme priestor aj pre Vaše názory. Tešíme sa na Vás, svoj záujem jednoducho prejavíte mailom na adresu: info@asociaciabozp.sk
Workshop: Bezpečné zachytenie pádu – evakuácia osoby 21.10.2015
 
12.11.2015 – pozývame Vás na workshop Bezpečné zachytenie pádu – evakuácia osoby
[pozvánka]
Zdravé pracoviská bez stresu 18.08.2015
 
Vážení členovia a priaznivci BOZP na Slovensku,
s potešením Vám môžem oznámiť, že aj asociácia BOZP a OPP sa zúčastňuje na podpore kampane pre zdravé pracoviská o riadení stresu. Našu účasť potvrdzuje aj certifikát.
Aj keď asi viete o tejto aktivite, ponúkame niekoľko myšlienok pre inšpiráciu a niekoľko dokumentov pre prípadnú propagáciu kampne a pomoc v praxi:

Kampaň Zdravé pracoviská bez stresu 2014 – 2015 má tri kľúčové ciele:
(1) zvýšiť informovanosť a zlepšiť naše chápanie stresu a psychosociálnych rizík
na pracovisku;
(2) poskytovať usmernenie, podporu a praktické nástroje na riadenie rizík;
(3) poukázať na prínos riadenia psychosociálnych rizík pre zamestnancov a podniky.

Psychosociálne riziká a stres súvisiaci s prácou patria k najzávažnejším otázkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo veľkej miere ovplyvňujú zdravie jednotlivcov, organizácií a ekonomiky štátu.

Asi polovica európskych pracovníkov uvádza, že stres na pracovisku je pre nich bežný a so stresom súvisí asi polovica všetkých vymeškaných pracovných dní. Tak ako mnohé iné problémy týkajúce sa psychického zdravia, aj stres býva často nepochopený alebo stigmatizovaný. Ak však budeme na psychosociálne riziká a stres nazerať ako na organizačnú záležitosť a nie ako na zlyhanie jednotlivca, možno ich riadiť rovnako dobre ako ktorékoľvek iné bezpečnostné a zdravotné riziká na pracovisku. (prevzaté zo stránky www.osha.europa.eu)

Veríme, že aj s Vašou pomocou sa podarí urobiť niečo pre zlepšenie podmienok na našich pracoviskách - viac info si prečítate TU. Pre záujemcov o získanie ceny za dobrú prax ponúkame link na informácie o tejto aktivite.
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  
 
 
 
 
Sponzorovaná časť:
 
  • Bezpečná práca
  • BOZP online
  • Bezpečnosť práce v praxi

© Asociácia BOZP