Asociácia BOZP

 
 
Asociácia pre BOZP a OPP - Prezentácia [powerpoint]
Aktuality - novinky
Workshop: Bezpečné zachytenie pádu – evakuácia osoby 21.10.2015
 
12.11.2015 – pozývame Vás na workshop Bezpečné zachytenie pádu – evakuácia osoby
[pozvánka]
Zdravé pracoviská bez stresu 18.08.2015
 
Vážení členovia a priaznivci BOZP na Slovensku,
s potešením Vám môžem oznámiť, že aj asociácia BOZP a OPP sa zúčastňuje na podpore kampane pre zdravé pracoviská o riadení stresu. Našu účasť potvrdzuje aj certifikát.
Aj keď asi viete o tejto aktivite, ponúkame niekoľko myšlienok pre inšpiráciu a niekoľko dokumentov pre prípadnú propagáciu kampne a pomoc v praxi:

Kampaň Zdravé pracoviská bez stresu 2014 – 2015 má tri kľúčové ciele:
(1) zvýšiť informovanosť a zlepšiť naše chápanie stresu a psychosociálnych rizík
na pracovisku;
(2) poskytovať usmernenie, podporu a praktické nástroje na riadenie rizík;
(3) poukázať na prínos riadenia psychosociálnych rizík pre zamestnancov a podniky.

Psychosociálne riziká a stres súvisiaci s prácou patria k najzávažnejším otázkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo veľkej miere ovplyvňujú zdravie jednotlivcov, organizácií a ekonomiky štátu.

Asi polovica európskych pracovníkov uvádza, že stres na pracovisku je pre nich bežný a so stresom súvisí asi polovica všetkých vymeškaných pracovných dní. Tak ako mnohé iné problémy týkajúce sa psychického zdravia, aj stres býva často nepochopený alebo stigmatizovaný. Ak však budeme na psychosociálne riziká a stres nazerať ako na organizačnú záležitosť a nie ako na zlyhanie jednotlivca, možno ich riadiť rovnako dobre ako ktorékoľvek iné bezpečnostné a zdravotné riziká na pracovisku. (prevzaté zo stránky www.osha.europa.eu)

Veríme, že aj s Vašou pomocou sa podarí urobiť niečo pre zlepšenie podmienok na našich pracoviskách - viac info si prečítate TU. Pre záujemcov o získanie ceny za dobrú prax ponúkame link na informácie o tejto aktivite.
Nové logo 12.08.2015
 
Vážení priatelia, čas dovoleniek je v plnom prúde a mnohí z nás oddychujú pri mori, v záhradkách, či si užívajú iné radosti leta. My sme v tomto čase pripravili niekoľko zmien pre lepšie fungovanie našej asociácie. Niektoré z nich vám postupne predstavíme a budeme radi vašej odozve a účasti na aktivitách.Takže sa poďme pozrieť na jednotlivé novinky z letnej ponuky.
Na prvý pohľad viditeľná zmena je nové logo asociácie, ktoré sa postupne formovalo do dnešnej podoby, ktorú vám tu predstavujeme. Myslíme si, že vystihuje aktivity nášho spoločenstva a bude nás sprevádzať dlhý čas v rôznych obmenách, pre propagáciu na tlačových materiáloch, na webe, či pri akciách niektorých partnerov. Druhá zmena je možnosť bezplatného členstva pre záujemcov, ktorí chcú najprv ochutnať niektoré výhody a služby asociácie. Každý, kto bude mať záujem sa môže počas jedného roka bezplatne dostať k niektorým dokumentom a službám, aby si mohol lepšie vybrať formu svojho členstva. Inšprovali nás k tomu nové trendy odborných portálov a skupín na internete, preto veríme v pozitívny ohlas a prínos pre všetkých členov. Samozrejme platiaci členovia budú aj naďalej môcť využívať bezplatný prístup k technickým normám v balíku podľa výberu, bezplatné poradenstvo v odborných pracovných skupinách a ďalšie výhody.
Medzi pripravované novinky patria aj informácie z iných krajín, preberanie dokumentov z odborných stránok BOZP a OPP v Európe a niektoré ďalšie, o ktorých vás budeme postupne informovať.

Juraj Uherek
predseda asociácie
Valné zhromaždenie 05.12.2014
 
Valné zhromaždenie členov Slovenksej asociácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi (ďalej len asociácia) na svojom zasadnutí v Bratislave dňa 04.12.2014 schválilo program a priebeh volieb do orgánov asociácie. Viac informácií je v Uznenení v prílohe.
Príloha
Pozvánka na Celoslovenský seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ochrany zdravia, ergonómie a ochrany pred požiarmi do Grand hotela PERMON, od IBP s.r.o. 07.03.2014
 
Vážené dámy a vážení páni, pozývame Vás na Celoslovenský seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ochrany zdravia, ergonómie a ochrany pred požiarmi do Grand hotela PERMON, ktorý sa koná v termíne 26.03. - 28.03.2014.
V prípade Vášho záujmu alebo záujmu Vašich známych prosíme poslať spätne emailom, alebo poštou vyplnenú prihlášku.

Pozvánka
Prihláška
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  
 
 
 
 
Sponzorovaná časť:
 
  • Bezpečná práca
  • BOZP online
  • Bezpečnosť práce v praxi

© Asociácia BOZP