Asociácia BOZP

 
 
OPS Ochrana pred požiarmi
Oblasť odbornej pracovnej skupiny: Ochrana pred požiarmi
Vedúci skupiny: Frank Vladimír
Vedúci - email:
Vedúci - telefón:
Štatút [stiahnuť]
 
ČLENOVIA OPS
Meno člena E-mail Mesto Zrušiť registráciu
Mgr. Bariaková Anna  anna.bariakova@zoznam.sk  Veľký Krtíš   -
PaedDr. Benediková Eleonóra  benedikova@orangemail.sk  Banská Bystrica   -
Ing.Mgr.PhD. Chromek Ivan  chromek@vsld.tuzvo.sk     -
Ing. Helbich Ľuboš  donareal@donareal.com     -
Mgr. Hollý Tibor  holly.t@stonline.sk  Dubnica nad Váhom   -
Janček Michal  jancek@windowslive.com  Práznovce   -
Maďar Peter  madar@miromax.sk     -
PhD. Novotný Miroslav  miroslav.novotny@ivpr.gov.sk  Bratislava   -
Bc. Okruhlica Miloš  milos.okruhlica@saneca.com  Hlohovec   -
Ing. Pazdera Marek  marek.pazdera.mail@gmail.com  Imeľ   -
Smatana Anton  smatanaa@gmail.com  Považská Bystrica   -
Ing. Štefko Ján  majger@gmail.com     -
 
DOKUMENTY
Názov dokumentu
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z.o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
Vyhláška MV SR č.719/2002 Z.z.ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Zákon NR SR č.315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore
 
RIEŠENÉ TÉMY
V tejto skupine nie je žiadna riešená téma.
 
 
Sponzorovaná časť:
 
  • Bezpečná práca
  • BOZP online
  • Bezpečnosť práce v praxi

© Asociácia BOZP