Hľadáme pre vás príklady

Stavba v Banskej Bystrici

Práce na streche

Práce na streche

Práce na strechách sú veľmi často ukryté pred zrakmi verejnosti a firmy si svoje tajomstvá chránia. Aj keď niekedy sa podarí nazrieť „do kuchyne“ a spoznať ich recepty, nie je možné zistiť, či je to obvyklý postup alebo dôsledok situácie.

Stavba v Bratislave

Bratislavské stavby sa líšia od ostatných slovenských stavbených projektov hlavne preto, že vďaka veľkej konkurencii sa tu aj stavebné spoločnosti musia prezentovať lepšou úrovňou BOZP. Našťastie tieto snahy preniesli manažéri aj medzi pracovníkov a dodávateľov. Dnes stále viac plachiet kryje lešenia, čoraz viac zábradlí pevne chráni výstupy po schodištiach a skladovanie materiálov znesie aj pohľad poriadkumilovných okoloidúcich.

Pozrite si fotografie a pošlite svoj komentár…

Stavba v Pezinku

Opravy bytových domov sú vždy na očiach verejnosti, ale málokto si všimne nedostatky a nebezpečné konanie pracovníkov nad hlavami chodcov. Niekedy ide o nebezpečné situácie s reálnym rizikom úrazu okoloidúcich.

Dozor na staveniskách je vo väčšine zistených prípadov formálny a dokonca sú prípady, keď práve vedúci pracovníci určia nebezpečné činnosti a nútiach svojich pracovníkov konať.

© Copyright - Asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi - 2016